Hubs in ontwikkeling

Op veel plaatsen in Groningen en Drenthe zijn voorbereidingen aan de gang voor het inrichten van hubs. Met gemeentes wordt overlegd over het (her)inrichten van de plek waar de hub komt. Meestal is dat een bestaande bushalte. De haltes krijgen waar nodig extra voorzieningen, zoals een taxistandplaats of een extra fietsenstalling. Elke hub is maatwerk met ruimte voor praktische én creatieve verbeteringen. Ook de beleving speelt een rol, dus grappige en mooie toevoegingen kunnen een plek krijgen op een hub.

Op de foto de mensen die betrokken waren bij een upgrade van de halte Haren A28. Een samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven.