Hub voor overheden

Hub voor overheden

Bij een hub (wat is een hub?) ligt de nadruk op beleving en gemak voor de reiziger. Het is dé aangewezen plek om verschillende voorzieningen aan te bieden en aan elkaar te koppelen. Een hub is dus veel méér dan alleen een overstappunt.

Programma hubs

Programmamanager Frans Hamstra is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma hubs. Samen met de kerngroep geeft hij vorm aan het programma.

Kerngroep hubs

De kerngroep bestaat uit de volgende personen:

  • Martin Courtz (Provincie Drenthe)
  • Hindrik de Haan (Provincie Groningen)
  • Francisca de Jong (Provincie Groningen)
  • Menno Oedekerk (Gemeente Groningen)
  • Erwin Stoker (OV-bureau Groningen Drenthe)
  • Peter Mul (OV-bureau Groningen Drenthe)
  • Jorn van der Scheer (OV-bureau Groningen Drenthe)

Elke hub is maatwerk

Voor iedere hub wordt een specifiek traject gevolgd, soms sluiten we aan bij een lopend project en soms wordt er een nieuwe projectgroep gevormd met de wegbeheerder als projectleider. Vanuit het programma hub is altijd een lid van de kerngroep betrokken bij ontwikkeling van specifieke hubs. Alle hubs en projecten worden besproken in het kerngroepoverleg.
De voortgang van de hubs wordt besproken tijdens de (A)VVB’s van beide provincies. Verantwoording wordt afgelegd aan de stuurgroep die wordt gevormd door gedeputeerden Fleur Gräper - van Koolwijk (Provincie Groningen) en Henk Brink (Provincie Drenthe).