Hub voor ondernemers

Hub voor ondernemers

Bij een hub - een knooppunt van verschillende vervoertypen - ligt de nadruk op beleving en gemak voor de reiziger. Het is dé aangewezen plek om verschillende voorzieningen aan te bieden en aan elkaar te koppelen. Een hub is dus veel méér dan alleen een overstappunt.

Kansen voor ondernemers

Dit biedt kansen voor zowel overheid als (lokale) ondernemers.

Denk bijvoorbeeld aan specifieke voorzieningen voor de reizigers zoals een kiosk, watertappunt, wifi of overstapplek voor de hubtaxi. Enkele van deze voorzieningen zijn vaak al aanwezig. Maar denk ook aan algemene maatschappelijke voorzieningen zoals een school, crèche, consultatiebureau of huisartsenpraktijk. En aan commerciële initiatieven zoals een supermarkt, boodschappenservice, fietsenwinkel, pakketservice of maaltijdenservice. Alles wat bijdraagt aan een prettige beleving en praktische toevoeging van de reis, kan succes hebben bij een hub.

Iedere hub is maatwerk

Elke hub vraagt een eigen plan van aanpak. Samen met gemeenten, ondernemers, onderwijs en andere lokale partijen (zoals wegbeheerders, grondeigenaren, zorginstellingen, etc.) wordt gestreefd naar een hub die past bij de lokale behoeftes en identiteit. Dit vraagt overleg en het respecteren van belangen en regels is hierbij belangrijk.

Zie jij kansen? Laat het ons weten!

Ben jij ondernemer en zie je kansen of heb je ideeën voor de hub in jouw dorp/stad?

Neem dan contact met ons op; we gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Wil je meer weten over de organisatie van het programma? Lees hier meer over de kerngroep hub.